Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

SomMar Adria d.o.o.
Aleja seljačke bune 17a
10090 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:

info@sommaradria.hr

Info telefon:
095 376 4244

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme korisničke podrške je radnim danom od 8:00 do 15:00 sata. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu / broj / Tt-17/39445-4
Račun u Privredna banka Zagreb
IBAN HR5523400091111074002
Iznos temeljnoga kapitala društva: 25.000,00 / u cijelosti uplaćen u novcu

Članovi Uprave društva: Ivana Vidak i Krešimir Sommer
Matični broj: 4803744
OIB: 44489930503

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto rada: Zagreb, Aleja seljačke bune 17a
Službeni e-pretinac: l.dzidic@sommaradria.hr

Opće odredbe
Tvrtka SomMar Adria d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.sommar-adria.com , na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.sommar-adria.com . Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.sommar-adria.com u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke SomMar Adria d.o.o. te prihvaća da tvrtka SomMar Adria d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka SomMar Adria d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka SomMar Adria d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka SomMar Adria d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. Također naglašavamo: Zabranjena je prodaja alkoholnih proizvoda maloljetnim osobama.

Tvrtka SomMar Adria d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja u Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka SomMar Adria d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke SomMar Adria d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na www.sommar-adria.com Internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke SomMar Adria d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE SOMMAR ADRIA D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.sommar-adria.com ,a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke SomMar Adria d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka SomMar Adria d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki SomMar Adria d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki SomMar Adria d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.sommar-adria.com .

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.sommar-adria.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka SomMar Adria d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka SomMar Adria d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju tvrtka SomMar Adria d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove Internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka SomMar Adria d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. SomMar Adria d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka SomMar Adria d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka SomMar Adria d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici www.sommar-adria.com i na www.sommar-adria.com stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke SomMar Adria d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku SomMar Adria d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

SomMar Adria d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. SomMar Adria d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje SomMar Adria d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a SomMar Adria d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.sommar-adria.com je registrirana domena tvrtke SomMar Adria d.o.o.

Tvrtka SomMar Adria d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.sommar-adria.com internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke SomMar Adria d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka SomMar Adria d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.sommar-adria.com Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.sommar-adria.com Internet stranice.

Sjedište tvrtke SomMar Adria d.o.o. je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s SomMar Adria d.o.o., u nadležnosti suda u Zagrebu.

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta poslovanja, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac kada je između Krajnjeg korisnika i SomMar Adria d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji, dok će za primatelje www.sommar-adria.com promidžbenih poruka i/ili newslettera biti korišten termin Korisnik.
Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice www.sommar-adria.com
Uvjet za korištenje www.sommar-adria.com Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga www.sommar-adria.com Internet stranice.
www.sommar-adria.com posebno poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti koja se nalazi u drugom dijelu ovih Općih uvjeta.
www.sommar-adria.com preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun www.sommar-adria.com . Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

Jezik
Jezik komunikacije na www.sommar-adria.com je hrvatski književni jezik.

Cijene
Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se SomMar Adria d.o.o. unaprijed ispričava svojim Kupcima i Korisnicima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji i eventualnoj pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, a Kupce o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca. Narudžba

Na www.sommar-adria.com i Internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

SomMar Adria d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. SomMar Adria d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.
Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Kupac sklapa s SomMar Adria d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane SomMar Adria d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između SomMar Adria d.o.o. i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas www.sommar-adria.com posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda. Preporučamo čitati opis proizvoda koji se otvara klikom na proizvod.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora bez zamjene proizvoda, postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti SomMar Adria d.o.o. na info broj ili mail adresu info@sommaradria.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane. SomMar Adria d.o.o. poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. SomMar Adria d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

SomMar Adria d.o.o. preporuke vezano za proizvode, preuzimanja proizvoda, postupanje s proizvodom a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

- slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga preporuča kupcu da prilikom izbora proizvoda detaljno pregleda karakteristike proizvoda i opis proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici i dohvaćaju se klikom na proizvod.

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego odmah dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati SomMar Adria d.o.o.. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

- ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte www.sommar-adria.com . Ako www.sommar-adria.com organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.

- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte grill, peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na grillu ili peći i stoji li grill, peć ili kamin stabilno) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje teksta i/ili pisanje po knjizi, za grill, pećnice- pečenje hrane, za alate – korištenje u njihovu svrhu. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

SomMar Adria d.o.o. obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su grill i neki električni uređaji za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga SomMar Adria d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), SomMar Adria d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. SomMar Adria d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će izvršen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača ( Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor SomMar Adria d.o.o..
SomMar Adria d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu sjedišta SomMar Adria d.o.o., Aleja seljačke bune 17a, 10090 Zagreb, telefona 095 376 4244 ili putem maila info@sommaradria.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. SomMar Adria d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
Načini plaćanja
SomMar Adria d.o.o. Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje kreditnim karticama:
• Visa, Mastercard, Meastro i Diners jednokratno
• Premium Visa kreditnim karticama do 12 rata
• Diners kreditnom karticom do 12 rata
• Mastercard i Visa Avenue Mall kreditnim karticama Zagrebačke banke do 12 rata
• Visa Inspire i Maestro karticama Privredne banke Zagreb do 12 rata

2.
Virmansko plaćanje
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

3.Corvus Wallet:
www.sommar-adria.com Internet stranica omogućava Kupcima plaćanje putem Corvus Wallet-a. CorvusWallet je metoda plaćanja koja omogućuje brža, jednostavnija i sigurnija plaćanja jednom spremljenim karticama. Corvus Wallet je zaseban servis za plaćanje i pohranu kartičnih podataka u vlasništvu Corvus Pay d.o.o. Kako bi Kupac mogao koristiti ovu uslugu, mora se registrirati u procesu kupovine ili biti prethodno registriran na servis Corvus Wallet. www.sommar-adria.com ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica putem Corvus Wallet-a.

4.CorvusPay by IBAN:
Nova metoda plaćanja za korisnike Internet bankarstva sljedećih banka: Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banke i Erste&Steiermärkische banke. Kupac plaća u sigurnom okruženju licenciranog pružatelja platne usluge. Kupac tijekom kupovine inicira plaćanje unosom svog IBAN računa i potvrdom svog identiteta u svojoj banci. Identitet potvrđuje jednakim vjerodajnicama (najčešće svojim tokenom i jednokratnom lozinkom) koje koristi za pristup Internet bankarstvu svoje banke. Kupac dodatno potpisuje transakciju unosom jednokratnog PIN-a kojeg generira svojim tokenom. Nakon što se transakcija u Vašoj banci izvrši, poslat ćemo Vam proizvode iz narudžbe. U slučaju da se transakcija ne izvrši u roku od 5 dana od iniciranja transakcije, narudžba će se automatski poništiti.

5. Plaćanje Cripto valutom
Poput Bitcoin, Bitcoin cash, DAI, Ethereum, Litecoin ili USD Coin.

6. PayPal
Poklon Bon/Kod
SomMar Adria d.o.o. poklon bon/kod je novčana vrijednost pohranjena na instrumentu koji se može upotrebljavati za stjecanje robe ili usluga samo putem www.sommar-adria.com Internet stranice. Bon/kod nije ni roba ni usluga koja je na tržištu, pa se zato na www.sommar-adria.com bon/kod ne mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti potrošača o povratu robe i usluga. www.sommar-adria.com bon/kod ne može biti zamijenjen za novac. Poklon bon/kod je moguće kombinirati ili zbrajati s drugim poklon bonovima/kodovima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, poklon bon/kod korisnik može iskoristiti jednom na jednoj narudžbi.

Financijski Bon/Kod
Korisnik www.sommar-adria.com financijskog bona/koda obvezan je pridržavati se slijedećih pravila korištenja:
• a) Na jednu narudžbu moguće je aplicirati isključivo jedan financijski bon.
• b) Moguć je unos isključivo jednog financijskog bona i više kupon kodova koji su dijelovi promocija na razini narudžbe/košarice.
• c) Plaćanje narudžbe se mora provesti putem bankovne kartice, CorvusWalleta ili PayByIBAN
• d) Iznos narudžbe mora biti veći od iznosa bona sa svim apliciranim popustima barem za 2kn kako bi se u transakcija mogla procesuirati.
Financijski bon ne umanjuje vrijednost narudžbe (nije popust) već se tretira kao dodatan način plaćanja. Informaciju o roku valjanosti i iznosu vrijednosti
financijskog bona korisnik će dobiti prilikom preuzimanja. Istu informaciju korisnik može dobiti i kontaktiranjem www.sommar-adria.com podrška kupcima.

Kupi odmah
www.sommar-adria.com svojim Kupcima kroz opciju „Kupi odmah“ osigurava pojednostavljeni proces plaćanja kreditnim i debitnim karticama. Kada prilikom kupnje Kupac izabere opciju “Zapamti za sljedeću kupnju“ aktivira se proces u kojem će njegovi osobni podaci Kupca (adresa, broj kartice) biti pohranjeni kod Corvus Pay d.o.o., pružatelja usluge procesiranja i naplate kartica www.sommar-adria.com koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. www.sommar-adria.com ni u jednom trenutku ne raspolaže tim podacima. Podaci se aktiviraju od strane Corvus Pay d.o.o. samo kada Kupac kod slijedeće kupnje zatraži opciju “Kupi odmah“ radi procesuiranja konkretne transakcije.

Kupac uvijek ima mogućnost otkazivanja opcije pohranjivanja ovih podataka jednostavnim klikom na polje „Zapamti moje podatke“ unutar svog profila korisnika, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane Corvus Pay d.o.o. te će Kupac prilikom slijedeće kupnje unositi podatke samostalno.

Corvus Pay d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CCV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CCV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. www.sommar-adria.com stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zloupotrebljeni.

Opcija „Kupi odmah“ je dostupna korisnicima sljedećih kartica:
• PBZ Card Premium Visa
• Diners
• MasterCard, VISA osim kartica izdanih od Zagrebačke banke
• Maestro izdanim od strane sljedećih banaka: Erste&Steiermärkische Bank, Splitska banka, Raiffeisen Bank, Hypo Alpe-Adria-Bank, Sberbank i Banka Kovanica

Osobno preuzimanje

Osobno preuzimanje robe u SomMar Adria d.o.o. nagrađujemo popustom od 7%.
Naručene i plaćene odabrane proizvode možete osobno preuzeti na lokaciji:
Ul.Ljudevita Gaja 56, 10431 Mala Gorica
uz obaveznu prethodnu najavu i to dva radna dana prije namjeravanog preuzimanja:
-putem e-maila na koji ćete potom dobiti obavijest s informacijom da je vaša narudžba spremna za isporuku i potvrđenim vremenom preuzimanja,
- ili telefonskim dogovorom sa dogovorenim vremenom preuzimanja, potvrđenim SMS-om.
Vikendom i blagdanom ne vršimo preuzimanja.

Prilikom preuzimanja pripremite potvrdu narudžbe ili broj narudžbe i osobnu iskaznicu. Ako ste predstavnik pravne osobe trebate donijeti i žig te pravne osobe kako bi ovjerili dokument primopredaje.

Garancija i servis
Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača SomMar Adria d.o.o. smatra da je Kupac time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o svim podacima koje proizvođač utvrđuje potrebnim i vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 095 376 4244 ili putem e-maila: info@sommaradria.hr.

OTKRIJTE
EGG

Upoznajte značajke EGG-a