PALJENJE I GAŠENJE
BIG GREEN EGGA

Saznajte kako se pali i gasi Big Green Egg i uživajte u pripremi hrane.

Početak i kraj korištenja Big Green Egga važne su stavke koje zaokružuju autentično iskustvo pripreme hrane na keramičkom kamadu.

U ovom tekstu saznajte sve važne informacije o paljenju i gašenju Green Egga te pogledajte sigurnosne savjete koje Vam predlažemo.

PALJENJE BIG GREEN EGGA

Što Vam je sve potrebno?

Kako biste brzo i jednostavno zapalili vatru u Eggu, potreban Vam je ugljen, starteri za vatru ili potpaljivači te šibice ili upaljač. Mi predlažemo 100% ekološki i standardiziran drveni ugljen iz naše ponude, u kojoj možete pronaći i organske potpaljivače. U Eggu palite vatru samo ugljenom – nemojte nikada koristiti drvo, brikete ili neko drugo sredstvo.

Za paljenje Big Green Egga koristite uvijek drveni ugljen.
Dvofunkcionalan metalni vrh osigurava izvrsnu kontrolu topline i protoka zraka.

Osigurali ste gorivo, a što slijedi sada?

Postupak je vrlo jednostavan. Prije svega, na vrh poklopca Egga postavite dvofunkcionalni metalni vrh – on će osigurati izvrsnu kontrolu topline i protoka zraka. Nakon što ste ga postavili, možete napuniti keramičko ložište ugljenom sve do vrha, a nemojte zaboraviti otvoriti i klizač propušnih vrata u keramičkoj podlozi. Sada ste sve pripremili i možete posložiti potpaljivač na ugljen te ga zapaliti. Poklopac Egga ostavite otvorenim nakon paljenja jer će kisik pomoći pri razgaranju.

Pričekajte 10 do 15 minuta…i ugljen je u Eggu spreman! Stavite u kamado svu potrebnu opremu, zatvoriti ga pa pričekajte da postigne željenu temperaturu – nju možete kontrolirati metalnim vrhom i propušnim vratima.

Savjet: Egg za vrijeme zagrijavanja, a i dok pripremate i pečete hranu, držite što je više moguće zatvorenim – tako izvrsna svojstva Big Green Egg keramike mogu pokazati sve svoje vrline.

GAŠENJE BIG GREEN EGGA

Gašenje Big Green Egga zaista je jednostavno – prekinite dovod kisika i on će se postupno ohladiti.

Kako obustaviti dovod kisika?

Zatvorite propušna vrata u keramičkoj podlozi i dvofunkcionalni metalni vrh na poklopcu (ili zamijenite metalni vrh keramičkim zatvaračem).

Nakon toga pričekajte oko 20 minuta kako bi se ugljen u potpunosti ohladio.

OPREZ: Nikako ne otvarajte Egg za vrijeme hlađenja jer bi nagli doticaj s kisikom mogao prouzročiti prasak.

Za paljenje Big Green Egga koristite uvijek drveni ugljen.

NEKOLIKO SIGURNOSNIH SAVJETA

Big Green Egg keramički roštilj u potpunosti je siguran alat za pripremu hrane, no kao i kod bilo kojeg drugog doticaja i rukovanja vatrom, visokom temperaturom i užarenim predmetima, moramo biti oprezni. Big Green Egg koristite samo na za njega predviđen način i namjeru te slijedite određene upute.

Uživajte sigurno uz Big Green Egg i okusite senzacionalne arome keramičkog roštilja.

1. UVIJEK UŽIVAJTE NA OTVORENOM
Big Green Egg je keramički roštilj i zbog toga ga svakako koristite na otvorenom prostoru. Egg se može koristiti u zatvorenom, no tada mora biti omogućena profesionalna ventilacija i protupožarni sustav.

2. PROVJERITE LOKALNE PROPISE I OGRANIČENJA PRIJE KORIŠTENJA
Uvijek se pridržavajte propisa lokalne zajednice ili specifičnog prostora na kojem se nalazite. Iako je naš kamado u potpunosti siguran, na nekim je područjima kuhanje na otvorenoj vatri zabranjeno ili ograničeno.

3. TEKUĆI POTPALJIVAČI ILI DRUGE ZAPALJIVE TEKUĆINE NIKAKO NISU PRIKLADNE ZA PALJENJE EGGA
U Big Green Eggu uvijek koristite ugljen, a zapalite ga našim potpaljivačima ili starterima. Sva druga goriva mogla bi oštetiti Vaš kamado, a hrana bi mogla promijeniti okus.

4. MREŽICA PROPUŠNIH VRATA – UVIJEK ZATVORENA
Mrežicu na propušnim vratima mičite samo kada čistite hladan pepeo, inače neka uvijek bude zatvorena. Tako ste zaštićeni od iskri i ispadanja ugljena.

5. AKO JE LOŽIŠTE VRUĆE ILI NAPUNJENO UGLJENOM, NEMOJTE GA POMICATI
Jedna od izvanrednih kvaliteta keramike Egga je ta da dugo zadržava toplinu. Zbog toga uvijek pričekajte da se kamado i ugljen u potpunosti ohlade prije nego što ga pomičete.

6. PRI KORIŠTENJU BIG GREEN EGGA, DVOFUNKCIONALNI METALNI VRH UVIJEK MORA BITI POSTAVLJEN
Dvofunkcionalni metalni vrh osigurava kontrolu i nadzor topline, a ako ga nema, temperatura će u Eggu nekontrolirano rasti.

7. KADA KORISTITE EGG, NE GLEDAJTE KROZ DIMNJAK
Ako za vrijeme korištenja keramičkog kamada gledamo kroz dimnjak, vrući bi nam zrak mogao nanijeti ozbiljne ozlijede. Uvijek rukujte sigurno svojim Eggom.

8. PAZITE PRI DODIRIVANJU VANJSKE STRANE EGGA
Iako se vanjska strana Big Green Egga neće zagrijati do te mjere kao što se primjerice zagrije čelični roštilj, uvijek pripazite pri doticanju. Zbog toga pazite i na ljubimce, djecu i zapaljive stvari koje bi se mogle naći pored roštilja.

9. UVIJEK IMAJTE ODGOVARAJUĆI PRIBOR ZA RUKOVANJE REŠETKAMA
Big Green Egg rešetke koje ćete koristiti u kamadu – od nehrđajućeg čelika i od lijevanog željeza – iznimno se zagriju pri korištenju Egga. Zbog toga pri njihovom pomicanju uvijek koristite podizač rešetke ili podizač rešetke od lijevanog željeza.

10. BUDITE PAŽLJIVI PRI RUKOVANJU VRUĆIM PRIBOROM
Sav pribor koji koristite u Eggu može se zaista zagrijati – bilo da se radi o convEggtoru ili kamenima za pečenje, Dutch Ovenu ili nekom drugom proizvodu od lijevanog željeza ili čelika. Zbog toga uvijek ponajprije posegnite za vatrootpornim rukavicama EggMitt ili silikonskim rukavicama. Isto tako, sav korišten pribor odlažite na vatrootpornu površinu koja je udaljena – korištenjem prikladne opreme izbjeći ćemo opekline.

11. VATRA UVIJEK MOŽE UZROKOVATI POŽAR
Iako je Egg iznimno siguran, čim se radi o vatri, moramo se pridržavati nekih sigurnosnih mjera. Zbog toga nikada nemojte ostavljati otvoreni Egg u kojem je zapaljen ugljen bez nadzora. Isto tako pripazite i na okolinu – suho lišće, grančice i zapaljivi predmeti mogu uzrokovati neugodne posljedice.

12. OPREZNIM RUKOVANJEM SPRIJEČITE POVRATNO POVLAČENJE
Nakon što ste ugasili ugljen u Eggu, prije potpunog ga otvaranja prvo otvorite nekoliko puta svega pet centimetara – tako osiguravate polagan protok zraka i sprječavate pojavu povratnog zraka koji bi mogao biti opasan. Osim toga, budite vrlo oprezni kada otvarate vrući kamado sa zatvorenim dvofunkcionalnim metalnim vrhom i zatvorenim propušnim vratima – nagli dotok zraka može izazvati opasno jak plamen. Ako se to ipak dogodi, odmah zatvorite poklopac. Tako ćete ugasiti plamen. Zatim možete pažljivo ponovo otvoriti poklopac nekoliko centimetara, ponovo nekoliko puta, prije nego što ga potpuno otvorite. Pri rukovanju Big Green Eggom koristite vatrootporne rukavice i osigurajte svu potrebnu osobnu zaštitu.

13. VODA NIKADA NIJE POTREBNA ZA GAŠENJE
Voda Vam nikada nije potrebna da biste ugasili ugljen u Big Green Eggu. Samo zatvorite dvofunkcionalni metalni vrh i propušni ventil, ugljen će biti ugašen za 20 minuta. Big Green Egg učinio je sve kako bi omogućio potpuno sigurno korištenje svog keramičkog roštilja. Ipak, korisnici Big Green Egga rukuju njime na vlastitu odgovornost. Uvijek mislite na svoju sigurnost i sigurnost okoliša.